Inšpirujme sa a dôverujme, že aj nám Pán pomôže, ako sľúbil

Inšpirujme sa a dôverujme, že aj nám Pán pomôže, ako sľúbil

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16, 15-20

Svätý Marek bol údajne synom veriacich rodičov, ktorí dali apoštolom pri viacerých príležitostiach k dispozícii svoj dom. Tieto slávnostné slová písal po mnohých skúsenostiach s ohlasovaním dobrej zvesti. Dáva nimi nám, čitateľom, nádej, že Boh bude sprevádzať aj naše úsilie a zároveň pevnú vieru v hodnotu spásy. Predstavujem si – keď tieto slová tak zapôsobili na nás, ako museli Ježišove slová zapôsobiť na apoštolov, priamych svedkov jeho povzbudenia? Zapálil ich srdce ohňom odvahy, ktorá im dala silu „všade kázať“. Inšpirujme sa a dôverujme, že aj nám Pán pomôže, ako sľúbil.

TIP NA DNES:

V modlitbe sa odhodlám prosiť o zápal pre evanjelizáciu svojho okolia – slovom aj príkladom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00