Je čas konať

Je čas konať

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: "Ty si Boží Syn!" Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Mk 3, 7 – 12

V dnešnom evanjeliu je krásne vyobrazené, ako Ježišove skutky fascinovali ľudí. Veď je napísané: „… prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.“ Nie na základe slov, naučených textov alebo fráz Ježiša ľudia vyhľadávali, ale na základe skutkov a toho, čo robil. Možno sa v tom nájdeme, že my veriaci o svojej viere veľa hovoríme. Hovoríme o Ježišovi, o evanjeliu či nedeľnej kázni, no veľmi málo konáme. Evanjelium, ktoré si v nedeľu vypočujeme, by sa malo počas týždňa zhmotniť do našich skutkov, aby aj tí, ktorí neboli v nedeľu na svätej omši, zakúsili lásku evanjelia. Veľa bolo povedaného, je čas konať.

TIP NA DNES:

V dnešný deň svojimi skutkami „prerozprávajme“ niektorú časť Svätého písma.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00