Je upokojujúce vedieť, že Ježiš má s nami len tie najlepšie úmysly

Je upokojujúce vedieť, že Ježiš má s nami len tie najlepšie úmysly

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.
Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Jn 10, 1-10

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10) Tento verš z Písma už nejaký čas sprevádza našu rodinu. Často si ho pripomíname a povzbudzujeme sa ním. Je upokojujúce vedieť, že Ježiš má s nami len tie najlepšie úmysly. Myslím však, že v tomto odseku nehovorí len o živote, ktorý nás čaká vo večnosti. Verím, že chce, aby sme si to, čo pre nás pripravil, užili už na tejto zemi. Jeho zámer nie je, aby sme len prežívali. Ale aby sme skutočne žili. Prijímali všetko to krásne a dobré a s tým ťažkým a boľavým sa statočne popasovali. Naplno a zo všetkých síl.

TIP NA DNES:

Pozvem Ježiša do všetkých oblastí svojho života, kde len prežívam, a poprosím ho, aby do nich priniesol svoj život.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00