Je v mojich slovách, gestách a skutkoch poznať, že Panna Mária je aj moja Matka?

Je v mojich slovách, gestách a skutkoch poznať, že Panna Mária je aj moja Matka?

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.
Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.

Jn 19, 25-34

Istý kňaz rozpráva: „Často sa stáva, že keď sa stretnem so svojimi sestrami, uvedomím si spolu s nimi, že v určitých konkrétnych situáciách a vo svojich postojoch sme identickí s našimi rodičmi. Nejde len o fyzickú podobnosť, ale aj vzťah k druhým, svetu a rozšírenie ich viery.“ Ježiš sa podobá svojej matke Márii a Mária si privlastňuje to, čo ju naučil Duch, ktorý ju urobil matkou svojho Boha. Medzi Máriou a Ježišom je hlboká harmónia slov a postojov, ako by to malo byť medzi našimi slovami a gestami. „Hľa, tvoja Matka,“ hovorí Ježiš z kríža. Tým dáva Pannu Máriu za Matku celej Cirkvi, každému z nás.

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, či v mojich slovách, gestách a skutkoch je poznať, že Panna Mária je aj moja Matka.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00