Je veľkonočná radosť našou posilou?

Je veľkonočná radosť našou posilou?

Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám." Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám." Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?" Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami."

Lk 24, 35 – 48

V týchto dňoch oslavujeme zmŕtvychvstanie nášho Pána a ďakujeme mu, že nás zachránil. Keď sa pozrieme na ruky nášho záchrancu, vidíme, že sú zjazvené po klincoch. Ježiš k nám aj dnes vystiera svoje dlane a s láskou nás prijíma takých, akí sme. V živote zaiste natrafíme na rôzne ponuky. Kiežby sme si tiež dokázali správne vybrať. Kiežby sme tiež spoznali ten znak lásky – zjazvené ruky Spasiteľa… Ak sa veľkonočná radosť stane našou posilou a nádejou v každodennom živote, potom je hrob naozaj prázdny a my sme s Kristom prežili tajomstvo jeho zmŕtvychvstania.

TIP NA DNES:

Budem i ja svedčiť svojím životom o zmŕtvychvstalom Kristovi?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00