Jedinou správnou motiváciou služby je láska

Jedinou správnou motiváciou služby je láska

V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: "Uvoľni miesto tomuto." Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: "Priateľu, postúp vyššie!" Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

Lk 14, 1. 7 – 11

Nepriateľ sa v nás niekedy snaží usídliť skrze klamstvo menejcennosti a v mene pokory, ktorá je falošná, zabíja naše dary a poslanie. Pravda o Božej milosti totiž pokoruje človeka bez toho, aby ho ponížila, a vyvyšuje ho bez toho, aby ho nadúvala. Tento príbeh ukazuje, že pokora je kľúčová pre akúkoľvek službu v Božom kráľovstve. Nikdy neslúžme pre pozíciu alebo postavenie. Jedinou správnou motiváciou služby má byť láska. Každá naša služba – v ktorejkoľvek oblasti – by s touto motiváciou vyzerala ináč. Buďme ľuďmi služby v pokore a nie bojovníkmi o postavenie a moc, ktorá sa rýchlo vytráca.

TIP NA DNES:

Dnes niekoho „povýšim“, pozdvihnem či povzbudím. Postavím ho na vyššie miesto od seba a prejavím mu úctu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00