Ježiš bol maximalista

Ježiš bol maximalista

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Lk 6, 36 – 38

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 36). „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). „A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba“ (Mt 18, 9). Všetky tieto Ježišove príkazy sú maximalistické. Ježiš bol maximalista. Vedel, že v prvej ani v druhej vete nemôžeme dosiahnuť milosrdenstvo a dokonalosť ako nebeský Otec, napriek tomu nám dáva tieto príkazy. Pomyselnú latku dokonalosti stavia veľmi vysoko, aby sme mali pred sebou vysoký cieľ. Aby sme neboli spokojní s priemernou alebo dokonca podpriemernou dokonalosťou a milosrdenstvom podľa vlastných meradiel. Dáva vzor aj motiváciu v jednom.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad tým, kto je mojím životným vzorom. V láske, v práci a v medziľudských vzťahoch.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00