Ježiš bol milosrdný, ale aj silne radikálny

Ježiš bol milosrdný, ale aj silne radikálny

A tomu, čo ho pozval, povedal: "Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých."

Lk 14, 12 – 14

Niečo za niečo. Ty mne a ja tebe. Takto zmýšľajú tí, ktorí nedokážu darovať bez odplaty. Jeden rabín sa pýtal svojho syna, koľko dolárov mu ostane, keď ich od otca dostane tristo a sto daruje chudobným. Syn odpovedal, že mu ostane dvesto dolárov. „Nie,“ povedal otec, „dvesto dolárov ľahko minieš, ani nevieš ako a nemáš ich. Zostane ti iba tých sto, ktoré si daroval.“ Na Ježišových slovách vidieť, že poznal slabosti a konanie ľudí. Na jednej strane bol milosrdný, no na druhej strane silne radikálny. Vedel, kedy a ako človeka osloviť. Často hovoril k bohatým a jeho slová ich boleli. Preto mal medzi nimi najviac nepriateľov.

TIP NA DNES:

Skúsim si dnes urobiť priateľa nie spomedzi bohatých, ale spomedzi chudobných.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00