Ježiš bol mŕtvy a žije. Žasnime!

Ježiš bol mŕtvy a žije. Žasnime!

Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia." Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: "Tak vravte: "V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli." A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Mt 28, 8 – 15

Ježišovo zmŕtvychvstanie bolo takou bezprecedentnou a šokujúcou udalosťou, že sa nedalo postaviť k nej indiferentne, ľahostajne. Tí, čo uverili, bežali a ohlasovali radostnú zvesť. Tí, čo neverili, chodili a roznášali klamstvá o ukradnutí Ježišovho tela. Nikto zo zainteresovaných v tomto príbehu však nedokázal ostať k tomuto faktu ľahostajný. Nám po dvetisíc rokoch už táto udalosť príde ako samozrejmá a možno nami ani v srdci nejako veľmi nepohne. Potrebujeme prosiť Ducha Svätého o nové „vyrušenie“, o nový úžas nad skutočnosťou, že Ježiš bol mŕtvy a žije. A že my budeme naveky žiť s ním.

TIP NA DNES:

Poprosím Ducha Svätého, aby mi dnes dal do srdca hlbšie zjavenie pravdy o Ježišovom zmŕtvychvstaní.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00