Ježiš chce, aby sme žili podľa Otcovej vôle

Ježiš chce, aby sme žili podľa Otcovej vôle

Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: "Všetci ťa hľadajú." On im odvetil: "Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel." A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Mk 1, 29 – 39

Ježiš prichádza do domu Petrovej svokry. Uzdravil ju a mnoho chorých. Uzdravuje s mocou a prejavuje ju, aby uverili v jeho ohlasovanie, aby mohol hovoriť o Otcovi, o jeho láske k človeku, o tom, že Boh poslal Syna, aby vykúpil tento svet. Išlo mu najmä o to, aby dal všetkým ľuďom na známosť, že je tu niečo nové, že Boh splnil svoje prisľúbenie a že im chce ohlásiť nebeské kráľovstvo, ktoré je už tu medzi nimi. Nenechal sa urobiť kráľom. Jeho poslaním bolo naučiť nás žiť podľa Otcovej vôle. Telesne uzdravený človek sa môže ľahko vrátiť k svojim modlám a hriechom. Ale ak uverí Otcovej láske, snaží sa opätovať mu ju.

TIP NA DNES:

Prejavím aspoň malý skutok lásky voči svojim najbližším. Napríklad kvetinkou či koláčikom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00