Ježiš dáva benefity, ktoré neponúka nik iný

Ježiš dáva benefity, ktoré neponúka nik iný

Tu sa ozval Peter: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou." Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými."

Mk 10, 28 – 31

Možno taktiež máme pocit, že sme pre Ježiša opustili všetko. Alebo to tak cítime v manželstve či vo vzťahu k deťom… Je to tak v pohľade na niečo, čo nám pre iných uniklo. Ježiš sa apoštolov a ani nás na našu jemnú výčitku: „My sme opustili všetko a išli sme za tebou,“ nepýta: „Naozaj ste opustili všetko? Aj svoje predstavy a túžby a…?“ On nám poďakuje a znásobí odhodlanie ísť za ním. Hovorí, že dostaneme stonásobne (nie „len“ dvojnásobne) viac tu a teraz… hoci s prenasledovaním, no v budúcom veku večný život. Benefity, ktoré neponúkne žiaden vzťah, žiaden zamestnávateľ.

TIP NA DNES:

Skúsim precítiť jedno zvolanie z modlitby Loretánskych litánií. Viacnásobne v srdci zvolám: „Mária, veď ma ako malé dieťa!“ Prijmem pozvanie do jej školy budovania vzťahu s Bohom – nech sa učím opustiť všetko a ísť za ním.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00