Ježiš dáva šancu všetkým

Ježiš dáva šancu všetkým

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" On to začul a povedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu." Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

Mt 9, 9 – 13

Ježiš pozýva Matúša: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, samozrejme, že tam prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním. Koho mal Matúš zavolať? Ježiš dáva šancu všetkým. Jasné, že to farizejov poburovalo. Oni neprijímali jeho učenie; naopak, hľadali zámienku, aby ho mohli zlikvidovať. Na inom mieste Ježiš hovorí, aby sme nesúdili, lebo nevidíme do srdca človeka. Ako môžu ľudia, ktorí Boha nepoznajú, uveriť v neho? Práve tak, že ich nesúdime, ale sme schopní prejaviť im lásku, napríklad aj tým, že znesieme výsmech či odmietnutie a neriadime sa postojom oko za oko…

TIP NA DNES:

Ak ma dnes bude niekto veľmi iritovať, pokúsim sa zachovať sa ako Ježiš. Nebudem ho súdiť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00