Ježiš dáva zákonu život, aby nám slúžil na dobré a nie na strach

Ježiš dáva zákonu život, aby nám slúžil na dobré a nie na strach

V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: "Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?" On im odvetil: "Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" I povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou."

Mk 2, 23-28

Učeníci kráčajú spolu s Ježišom. Slnko je vysoko, majú za sebou už dlhý kus cesty a začína sa ozývať hlad. Živo debatujú. Každý z nich vkladá do debaty svoj pohľad, názor, skúsenosť, a v tom jeden z nich odtrhne klas. A po ňom tak urobia aj ďalší. S myšlienkami v dobrom rozhovore si sypú do úst malé zrniečka obilia, aby sa zasýtili. Všetci zabudli na to, že je sobota. Až ich zastavia farizeji. No Ježiš hovorí, že je pánom aj nad sobotou. Ježiš prináša pokoj, zmysel, slobodu a poriadok aj do zákona, lebo ho neprišiel zrušiť, ale naplniť. On sám je ten, ktorý dáva zákonu život tak, aby nám slúžil na dobré a nie na strach.

TIP NA DNES:

Mám v sebe miesta, kde mi spĺňanie zákona neprináša dobré ovocie? Napĺňam ho len z úzkosti, strachu a pocitu, že takto sa to má robiť? Spýtam sa Ježiša na toto miesto v mojom živote a urobím ho Pánom aj nad touto oblasťou.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00