Ježiš hľadí na srdce človeka

Ježiš hľadí na srdce človeka

V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.
Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi.
Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Lk 14, 1. 7-14

Žijeme v dobe lajkov. Dostávame ich radi a mnohí zavesia na sociálne siete čokoľvek, len aby sa stretli s pozitívnou odozvou. Už sa veľmi nenosí robiť veci v skrytosti, tichosti, a aj každý dobrý skutok musí byť zviditeľnený. Žijeme tiež v dobe, keď sa nadovšetko cení krása, bohatstvo či neskutočný talent. Aj prorok Samuel podľahol pokušeniu pomazať kráľa podľa vonkajšieho výzoru.

Na Pánu Ježišovi sa mi páči, že bol „rebel“. Nestretával sa s ľuďmi, s ktorými by sa patrilo stretávať, nepadal do kolien z tých, ktorých obdivoval svet, nesnažil sa vtrieť do priazne tých, ktorí niečo znamenali. Hľadel na srdce človeka. On si vyvolil pre tento svet slabé, biedne, neurodzené a zavrhnuté. Jeho kráľovstvo funguje na úplne inom princípe. Čím viac rozdáš, tým viac budeš mať a budeš šťastnejší. Čím viac stratíš, tým viac získaš. Prvý sa staneš tým, že budeš posledným.

TIP NA DNES:

Prihovorím sa dnes v práci či inde niekomu, kto nie je môj obľúbenec a mnohí sa s ním nechcú priateliť. Alebo pozvem ku svojmu bohatému stolu chudobného tak, že prispejem na nejakú misijnú organizáciu, ktorá slúži najchudobnejším.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00