Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou

Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.
Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery.
Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Jn 3, 31-36

Ježiš prichádza z neba. Prichádza z neba, o ktorom ani ucho nepočulo a ktoré ani oko nevidelo – ani do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Na mnohých miestach evanjelia sme svedkami toho, že Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou, a preto vidí ľudí a veci tohto sveta inak ako my. Syn hovorí slová, ktoré počul od Otca, a všetko, čo robí, robí tak, ako videl konať Otca. Otec zveruje všetko Synovi a všetko, čo je Synovo, patrí Otcovi. To je ten najkrajší vzťah s Otcom, ktorému nás Ježiš učí. Veď aj my sme jeho deti.

TIP NA DNES:

Dnes sa spolu s Ježišom pomodlím modlitbu, ktorou nás naučil obrátiť sa s celým srdcom k Otcovi: Otče náš...

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00