Ježiš je hospodár, ktorý dáva, čo potrebujeme

Ježiš je hospodár, ktorý dáva, čo potrebujeme

Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v Písme: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?" A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli.

Mk 12, 1 – 12

Sadnime si na začiatku nového týždňa k Ježišovým nohám. Pozerá na nás s láskou… a hovorí o našom živote, s akou láskou ho tvoril. Vinica – to je náš život, to je týždeň, ktorý je pred nami, je to náš dnešný deň. On je hospodár, ktorý dal do nášho života všetko, čo potrebujeme na to, aby sme prinášali dobré ovocie. Dobré a v dostatočnom množstve pre seba i pre tých, pre ktorých je určený jeho podiel z úrody nášho života. Po svoj podiel príde zaiste aj dnes. Príde „prezlečený“, nečakane. Nesmieme sa dnes priveľmi ponáhľať, pretože by sme mohli okolo neho prejsť bez povšimnutia a nespoznať ho.

TIP NA DNES:

Poďakujem Ježišovi za konkrétne dary, ktorými ma obdaroval. Niektorým z týchto darov – napríklad časom, milým slovom, úsmevom – obdarujem niekoho z rodiny, kolegu, kamaráta… Je to Ježiš, ktorého v nich obdarujem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00