Ježiš je Láska, pred ktorou smrť ostáva bezmocná

Ježiš je Láska, pred ktorou smrť ostáva bezmocná

A tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá." Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane z mŕtvych." Marta mu vravela: "Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení." Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?" Povedala mu: "Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet."

Jn 11, 19 – 27

Aký je rozdiel medzi zmŕtvychvstaním Lazára a Ježiša? Stál som v hrobe Lazára. Bol som na mieste jeho zmŕtvychvstania v pondelok Veľkého týždňa, keď sa tu Ježiš zastavil a bol pomazaný olejom. Lazár zomrel, ale Ježiš, Život sám, mu bol schopný život vrátiť. Pozval ho späť do života. Stál som mnohokrát v nedeľné ráno i na mieste zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Premklo ma silné vedomie, že nič na svete nie je mocnejšie ako táto Láska, pred ktorou aj smrť zostala bezmocná. Ježiš smrti vôbec nepodľahol. Život sám nemôže zomrieť. Všetky naše krehkosti a hriechy, ktoré nás odkláňajú od života, sú ponorené v tejto Láske.

TIP NA DNES:

Navštívim Ježiša v Sviatosti oltárnej a poprosím ho vlastnými slovami o dar plného života.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00