Ježiš je naším každodenným pokrmom

Ježiš je naším každodenným pokrmom

Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."

Jn 6, 35 – 40

Klaviristka a speváčka Skyva počas jedného hudobno-poetického pásma striedala svoje pesničky s básňami. Už len z titulu jej umeleckého mena neprekvapí, že prišla s Chleboslovím. Pomedzi to uvádzala názvoslovie, ktoré súvisí so základným pokrmom z múky a vody. Nepamätám si presné výrazy, ale sám asociujem: domov, jedlo, teplo, pôda, práca, požehnanie… Dnes môžeme pridať aj iné dôležité Slovo do „chleboslovia“: Ježiša Krista, ktorý je chlebom života. Nie je sladkým dezertom za odmenu ani nejakou špecialitou šéfkuchára, ktorú si dáme raz za čas. Je chlebom života – naším každodenným pokrmom. Už nemusíme byť hladní.

TIP NA DNES:

Vychutnám si skyvu/Skyvu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00