Ježiš je vždy pripravený uzdravovať

Ježiš je vždy pripravený uzdravovať

Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!" A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

Mk 3, 1 – 6

Ježiš je pripravený prichádzať medzi nás aj dnes, rozprávať sa s nami, konfrontovať nás v našich názoroch, pohľadoch na svet, na ľudí. On nás túži vo všetkom viesť, no my neraz zaslepení svojimi vlastnými názormi a predstavami o živote tento tichý hlas prepočujeme. Ako často radšej odsúdime, pomyslíme si svoje alebo sa pustíme do hádky miesto toho, aby sme v pokore spravili krok vzad a pozvali Ježiša doprostred, nech on ukáže, čo je správne? Pozvanie „vystri ruku“ je stále aktuálne i pre nás. Jeho ruka je vždy pripravená uzdravovať všetko choré v nás a viesť nás cestou lásky a dobroty.

TIP NA DNES:

Ak dnes s niekým nebudem súhlasiť alebo ma nahnevá, skúsim mu v danej oblasti žehnať. Aby sa tak odsúdenie premenilo na modlitbu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00