Ježiš k sebe pozýva všetkých

Ježiš k sebe pozýva všetkých

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

Mt 11, 28 – 30

Ježiš vie o našej únave, a preto nás pozýva, aby sme k nemu prichádzali. Nevolá len určitú skupinu ľudí, pozýva k sebe všetkých. Z toho nám jasne vyplýva, že Ježišovi na nás záleží, nie sme mu ľahostajní. Aký je to krásny pocit, keď nás sám Boh uisťuje, že nás posilní. Každému z nás dal v živote Boh určité poslanie a dal nám i talenty, aby sme boli schopní toto poslanie vykonať. Naučme sa s dôverou vyslovovať slová, ktoré sa modlil Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade: „No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42). A tieto slová sa nám stanú vzpruhou v utrpení. Načerpajme z tejto nádeje aj v tomto období.

TIP NA DNES:

Ako si dnes oddýchnem v Božom náručí?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00