Ježiš má autoritu uzdraviť každý neduh

Ježiš má autoritu uzdraviť každý neduh

Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: "Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho." Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: "Choď!" - ide; inému: "Poď sem!" - tak príde; a svojmu sluhovi: "Urob toto!" - on to urobí." Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve."

Mt 8, 5 – 11

Fascinuje ma, ako Ježiš vyzdvihol vieru stotníka. Tento muž zo svojich skúseností chápal, čo znamená byť podriadený, a zároveň rozumel používaniu autority, ktorá mu bola zverená. Ježiš má autoritu uzdraviť každý neduh a chorobu a stotník to nielen vedel, ale úplne v to dôveroval. Vedel, že na Ježišovo slovo sa musí všetko, čo je podriadené jeho autorite, pohnúť či zmeniť. A jeho autorite je podriadené všetko! Táto životná lekcia a princíp podriadenosti nám odhaľuje jeden z kľúčových atribútov Kráľovstva. Ako často sa narúša naša ochota akceptovať autority. Možno aj práve preto nám uniká prístup k moci z neba.

TIP NA DNES:

Sú v mojom živote autority, ktoré som neakceptoval alebo som na ne frflal? Vykonám pokánie za svoju vzburu voči autorite a pokúsim sa prejaviť danému človeku úctu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00