Ježiš mení nielen meno, ale aj poslanie

Ježiš mení nielen meno, ale aj poslanie

Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí." A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1 – 11

Ježiš káže zo Šimonovej loďky, a keď skončí svoju reč, vyzýva ho rozhodiť siete. Prvý zázračný rybolov pripomína aj ten, ktorý sa udial po zmŕtvychvstaní, keď sa Ježiš opýtal učeníkov, či majú niečo na jedenie. V oboch prípadoch ide o „pomazanie Petra“: najskôr za rybára ľudí, potom za pastiera. Ježiš mu zmení meno na „Skalu“ a on ako správny Izraelita chápe, že zmena mena znamená i zmenu poslania. Druhý zázračný rybolov predstavuje pre Petra životný krok vpred. Keď Peter vidí množstvo rýb, padá na kolená a zvolá: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Zázrak rybolovu ho tak privádza k pravde o sebe.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za všetkých prenasledovaných kresťanov.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00