Ježiš nám dáva večný život a vzkriesenie, ktoré sú darom Otca

Ježiš nám dáva večný život a vzkriesenie, ktoré sú darom Otca

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal.
A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Jn 6, 35-40

Dnešný úryvok je z reči o chlebe života, ktorá zaznela v synagóge v Kafarnaume (6, 25 – 59). Jednak Ježiš je ten chlieb, a jednak sa nám dáva v chlebe. Prichádzať k Ježišovi znamená veriť v neho, či uspokojí telesné potreby ako hlad a smäd, ktoré symbolizujú najhlbšie túžby človeka. Túto vieru označil Ježiš za jediný skutok, ktorý treba konať (porov. 6, 28 – 29). Dáva nám večný život a vzkriesenie, ktoré sú darom Otca. Ten dáva Synovi všetko a jeho vôľa spočíva v záchrane tých, čo veria v Krista. Túto Otcovu vôľu napĺňa i samotný Ježiš. Viera v Krista sa však vyznačuje synergickým efektom. Vyžaduje si totiž odpoveď človeka.

TIP NA DNES:

Dnes sa pokúsim kontemplovať Ježiša v jeho Slove a Chlebe a poďakujem sa mu, že mi vychádza v ústrety a na pomoc mojej viere v neho.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00