Ježiš nám priniesol nový život

Ježiš nám priniesol nový život

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“
Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“

Lk 5, 33-39

Táto i nasledujúca kapitola je o tom, ako farizeji na Ježišovi a jeho učeníkoch neustále niečo kritizujú. Ježiš im na to hovorí v dnešnom texte tri dôležité veci.

Tá prvá je, že sa považuje za ženícha, čo v židovskom kontexte súviselo s Mesiášom. Aj Ján Krstiteľ sa definoval ako Ženíchov priateľ.

Druhá je tá, že svadobní hostia sa predsa nepostia, bolo by smiešne mať na svadbe pôst. Na svadbe sa funguje inak, ako keď ženích ešte len hľadá nevestu, respektíve keď nevesta čaká, kedy už príde ženích. Teda farizeji nemajú očakávať, že sa Ježiš bude riadiť ich pravidlami.

Tá tretia vec je, že aby to farizeji pochopili, potrebujú (v pokore) úplne zmeniť zmýšľanie. Tak, ako to učil Nikodéma. Nedá sa tu aplikovať to staré na nové. Treba sa znova narodiť. Mať nové zmýšľanie. Ale je tu aj varovanie: mnohí nebudú chcieť toto nové, toto mesiášske. Povedia si, že toto staré im je bližšie.

To, čo priniesol Ježiš, je nový život. Nový život, ktorý vkladá do nás. Tento nový život má v sebe aj novú silu, aby sme ho mohli žiť s radosťou a pokojom. Má v sebe Ježišovu blízkosť i Ježišovu pomoc. Ponúka to každému z nás. Tebe i mne. Niekedy sa stane, že máme v sebe toho nového života iba trošku. Ježišov zámer však je, aby sme ho mali „v hojnosti“. Pýtajme si, aby nás tento nový život naplnil viac. Aby sme neboli ako farizeji, ktorým sa stále nepozdávalo, čo a ako Ježiš robí. Stále mali nejaké „prečo“, aby ho nemuseli prijať.

TIP NA DNES:

Pane daj, aby ma nový život naplnil viac.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00