Ježiš napĺňa hľadajúce srdce

Ježiš napĺňa hľadajúce srdce

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti." Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom." Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!" Ježiš mu odvetil: "Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto." Potom mu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."

Jn 1, 47 – 51

Filip si nemohol nechať dobrú správu, že našiel Mesiáša, iba pre seba. Našiel svojho priateľa Natanaela. Ten bol skeptický, v Starom zákone totiž nebola ani zmienka, že by mal pochádzať z Nazareta. Filip sa nehádal, povedal však jednoducho: „Poď a uvidíš.“ Inteligentní ateisti dvadsiateho prvého storočia si dokážu hravo poradiť s argumentmi kresťana. Ak im však umožníme stretnutie s Kristom samotným, menia sa ich srdcia. No skôr ako budeme pozývať k nemu ostatných, najprv Krista máme poznať my sami. Natanael pochopil, že má pred sebou Niekoho, kto vidí jeho skryté túžby. Ježiš bol ten, kto naplnil jeho čakajúce, hľadajúce srdce.

TIP NA DNES:

Pozvem dnes niektorého zo svojich priateľov na stretnutie s Kristom. Formu si vyberiem sám. Skúsim mu povedať jednoduché slová: „Poď a uvidíš.“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00