Ježiš nás nenecháva v neistote

Ježiš nás nenecháva v neistote

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

Lk 7, 19 – 23

Z predchádzajúceho textu Evanjelia podľa Lukáša (Lk 3, 18 – 20) vieme, že Ján Krstiteľ bol už vo väzení, keď posielal svojich učeníkov za Ježišom. Bola za tým zvedavosť človeka, ktorý vie, že jeho pozemská púť sa blíži ku koncu, alebo poznanie proroka, ktorý chce, aby jeho učeníci vedeli, kam celé jeho účinkovanie smerovalo a za kým majú ísť? Ktovie… Ježiš však odpovedá na Jánovu otázku. Nenecháva ho v neistote, ale pomáha mu nájsť odpoveď na základe jeho vlastného poznania. Všetkým, čo Ježiš koná, vydáva svedectvo o svojom poslaní, aby sme mu mohli uveriť.

TIP NA DNES:

Pokúsim sa privádzať ľudí, ktorí hľadajú odpovede na svoje otázky, k Ježišovi a nebudem sa báť aj sám pýtať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00