Ježiš nás posiela dvíhať skľúčených

Ježiš nás posiela dvíhať skľúčených

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu." Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo." Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

Mt 9, 36 – 10, 8

Ježiš posiela Dvanástich, aby dvíhali zmorených a sklesnutých ľudí. Tých, ktorí akoby boli bez pastiera, ktorí nemajú nádej. Dáva im moc uzdravovať každú chorobu, vyháňať zlých duchov. Nás takisto posiela ako robotníkov na žatvu. Posiela nás medzi našich najbližších, priateľov, kolegov, aby sme dvíhali skľúčených, smutných, utrápených. Možno nemáme práve dar vyháňať zlých duchov, no nejaký dar určite máme. Boh každého obdarúva osobitne, každý má jedinečné dary, aby sme tak spoločne mohli konať vo svete dobro. Aké sú tie tvoje?

TIP NA DNES:

Dnes pri modlitbe porozmýšľam a poďakujem za to, akými darmi ma Boh obdaril.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00