Ježiš nás pozýva veriť mu

Ježiš nás pozýva veriť mu

Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha." Nikodém sa ho opýtal: "Ako sa to môže stať?" Ježiš mu odvetil: "Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život."

Jn 3, 7b – 15

Znovu sa narodiť. Ježiš prirovnáva tento nový život s Duchom Svätým k vetru – k niečomu, čo dokážeme započuť, ale nevieme, odkiaľ to prichádza a kam to pôjde. Takáto nevedomosť nám nemusí byť príjemná, predsa len máme radi veci vo svojich rukách. Neistotu, či budú naše modlitby vyslyšané, či príde k uzdraveniu, za ktoré sa toľko modlíme, zažívame asi často. Dôležitejšie však je, že v tejto neistote máme prisľúbenú prítomnosť Ducha Svätého, jeho pomoc, jeho vanutie. Hoci nevieme, kedy presne príde a kam nás zavedie, Ježiš nás pozýva veriť mu.

TIP NA DNES:

Ak na mňa dnes doľahne nejaká neistota ohľadom budúcnosti, pozvem Ducha Svätého, aby ma ňou previedol.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00