Ježiš nás učí stať sa maličkými

Ježiš nás učí stať sa maličkými

Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“
Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.

Lk 9, 43b – 45

Pán Ježiš práve vyhnal zlého ducha z mladého chlapca. A všetci sa tomu divili… Ježiš sa však nedá uchvátiť ich obdivom, ale hovorí o svojom utrpení. O tom, ako sa skončí jeho život na zemi. Ukázal svoju moc a za tým povedal, že bude bezmocný… Apoštoli boli voči týmto slovám hluchí, nechápali ich… Po takom úspechu taký koniec? Stane sa maličkým? A zdá sa, že to ani chápať nechceli, lebo sa nepýtali, ako to myslí, uzavreli sa do seba, ba o chvíľu sa budú hádať, kto z nich je najväčší. Duch sveta je v nich ešte silno zakorenený. Aby dokázali robiť zázraky, musia sa stať maličkými… aj my.

TIP NA DNES:

Nebudem sa robiť dôležitým, pokorím sa aspoň v jednej situácii.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00