Ježiš nás učí ukrižovať samých seba

Ježiš nás učí ukrižovať samých seba

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Mt 5, 17 – 19

„Počuli ste, že otcom bolo povedané: ,Nezabiješ!‘ (…) No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá“ (Mt 5, 21 – 22). Ježiš vstupuje do duše, priamo k myšlienke. Ak je zlé urobiť nejakú vec, je zlé o nej už premýšľať. Nebo je šťastie, ale človek nemôže mať dve nebesia: to skutočné a ešte náhradné na zemi. V Kristovom učení šťastie nemožno oddeliť od kríža. Učí nás ukrižovať samých seba: milovať tých, čo nás nenávidia, žehnať tých, čo nás preklínajú. Víťaziť dobrom nad zlom, žiť čisto už vo svojom vnútri a nemať plné ústa slobody, kým v našom srdci chýba spravodlivosť, pravda a Božia láska ako podmienky pravej slobody.

TIP NA DNES:

Poprosím o lásku k nášmu Pánovi, aby som viac miloval skutočnosti večné ako tie dočasné.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00