Ježiš nás varuje pred nečinnosťou

Ježiš nás varuje pred nečinnosťou

Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." Vtedy mu spravodliví povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?" Kráľ im odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." Potom povie aj tým, čo budú zľava: "Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma." Vtedy mu aj oni povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?" Vtedy im on odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili." A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."

Mt 25, 31 – 46

Je možno zvláštne, že Syn človeka sa na poslednom súde nepýta na počet absolvovaných svätých omší ani úspešne vykonaných spovedí. Hovorí o uhasenom smäde. Ešte zvláštnejšia je reakcia oboch skupín – „ľavičiari“ aj „pravičiari“ sa pýtajú: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa?“ Kým spravodliví, zdá sa, brali život prirodzene a boli citliví k blížnym a núdznym (jednoducho boli ľudskí), „tí druhí“ zrejme tiež chceli slúžiť Kráľovi, no popritom prehliadli svojho hladného či nahého suseda. Toto evanjelium je nebezpečné. Varuje pred nekonaním. Nebuďme nečinní, veď chceme byť Otcom požehnaní.

TIP NA DNES:

Prejavím skutok duchovného alebo telesného milosrdenstva.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00