Ježiš nenecháva veci nedokončené

Ježiš nenecháva veci nedokončené

"Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého."

Jn 14, 15 – 21

Ježiš dobre vie, že učeníci prežívajú smútok a bolesť z toho, že odchádza. Rozumie, a preto prosí Otca, aby im zoslal Tešiteľa, ktorý už bude s nimi navždy. Niekedy nerozumieme stratám v našich životoch možno presne tak ako ani učeníci. Ale Ježiš sľubuje učeníkom a aj nám, že nás nenechá ako siroty bez lásky. Ježiš nenecháva veci nedokončené, dáva radosť namiesto smútku a veniec miesto popola. Zdanlivý koniec je novým začiatkom. Začiatkom Lásky, ktorá sa nekončí.

TIP NA DNES:

Ak je to potrebné, oplačem svoju bolesť zo straty a odovzdám ju Ježišovi. Nechám sa objať Láskou, ktorá neopustí, a pripomeniem si, že i môj smútok sa premení na radosť, ktorú mi nik nevezme.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00