Ježiš nepotrebuje dokonalý výsledok, ale snahu srdca

Ježiš nepotrebuje dokonalý výsledok, ale snahu srdca

Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."

Mt 13, 18 – 23

Pri stati o rozsievačovi sa väčšinou zaoberáme všetkým, čo nám bráni prijímať Božie pozvania. Ale málo sa sústreďujeme na poslednú vetu. Pritom práve táto veta potvrdzuje Ježišovo dokonalé pochopenie človeka: Kristus naznačuje, že sme si rovní, avšak nečaká, že budeme rovnakí. Úrodu žiada od každého, no nečaká, že všetci dokážeme priniesť stonásobok. Zdôrazňuje však, že ak sme sa rozhodli nasledovať ho, máme sa premieňať na dobrú zem. Ježiš s láskou prijme náš tridsaťnásobok. Dokonca aj oveľa menej. Podstatné je, že ho necháme pôsobiť a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme rástli a dozrievali pre Božie kráľovstvo.

TIP NA DNES:

Rozhodnem sa zabojovať s jedným zo svojich zlozvykov. A pri plnení predsavzatia budem pamätať na to, že Ježiš nepotrebuje dokonalý výsledok, ale túži po mojej dokonalej a úprimnej snahe srdca.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00