Ježiš nie je minulosť, ale prítomnosť

Ježiš nie je minulosť, ale prítomnosť

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

Mt 16, 13 – 19

„Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Učeníci v odpovedi vymenúvajú postavy z minulosti: Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš, proroci. Veľké postavy, no všetky mŕtve. Peter namiesto toho povie: „Ty si Kristus, Mesiáš!“ Slovo, ktoré nehovorí o minulosti, ale o budúcnosti. Ježiš nie je dávna osobnosť, na ktorú treba pamätať, ale niekto, komu možno hovoriť v intímnosti: „Ty si Kristus.“ Nie je minulosť, ale prítomnosť a budúcnosť. Je viac ako historická osobnosť, je živá osoba. Je novosťou budúcnosti. Byť svedkom neznamená poznať príbeh Ježiša, ale zažiť príbeh lásky s Ježišom. Svedectvo vyrastá zo stretnutia so živým Kristom.

TIP NA DNES:

Dnes poviem Ježišovi v krátkej modlitbe: „Pane, ty si môj život.“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00