Ježiš pozná naše najvnútornejšie vnútro

Ježiš pozná naše najvnútornejšie vnútro

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

Kým je pre mňa Ježiš? Za koho ho považujem? Má v mojom živote naozaj také miesto, ktoré si zaslúži? Netvárim sa len naoko, že je môj Spasiteľ, Mesiáš, Kráľ, Záchranca, Priateľ…? Niekedy hráme hry aj sami pred sebou. Ani v hĺbke srdca si nedokážeme priznať, že žijeme iný život, ako sa tvárime. Ježiš však pozná naše najvnútornejšie vnútro. Vie, kým naozaj sme, a pozná všetky naše masky. Dokonca viac ako my sami. A napriek všetkému, čo v sebe nosíme, nás miluje. Pred ním sa nemusíme na nič hrať. Tak odhoďme svoje masky a dovoľme si byť samými sebou aspoň pred ním.

TIP NA DNES:

V modlitbe vyznám Ježišovi, kým pre mňa je. Odhalím mu vlastnú pretvárku a poprosím ho o silu žiť autentický život.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00