Ježiš pozýva k vzájomnej službe

Ježiš pozýva k vzájomnej službe

Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: "Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu." Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal."

Jn 13, 16 – 20

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.“

Som presvedčený, že v tejto situácii nastalo veľa zvratov v myslení apoštolov. Na začiatku totiž hovorili: „Ty, učiteľ, predsa nebudeš umývať nohy nám – veď to je robota sluhov.“ Týmto trochu ukázali svoj model myslenia. No Ježiš im vysvetlil, čo robí, a navyše prichádza s pozvaním: „Teraz si vy navzájom umývajte nohy.“ Toto zrejme nikto nečakal. Keby povedal: „Teraz poďte umyť nohy vy mne,“ apoštoli by sa pobili o to, kto to urobí. Ale Ježiš to dal do roviny vzájomnej služby a bratskej lásky, čím ich uviedol do pomykova. Niekto raz povedal, že problém apoštolov bol v tom, že sa nebili o uterák, ale o pozíciu.

TIP NA DNES:

Nájdem dnes aspoň jednu príležitosť pokoriť sa a poslúžiť spôsobom, ktorý mi možno nie je vlastný, ale vyžaduje, aby som sa pokoril. Obrazne dnes niekomu umyjem nohy – a prakticky nájdem spôsob, ako niekomu poslúžim.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00