Ježiš, pravý Boh a pravý človek sa dáva spoznať „maličkým“

Ježiš, pravý Boh a pravý človek sa dáva spoznať „maličkým“

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka.
Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“
Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“
Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“
Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“
Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.

Jn 7, 40-53

Neviem ako vám, ale mne sa už párkrát stalo, že som bola svedkom toho, ako sa ľudia hádali o Ježišovi. Ako jeden druhému argumentovali, že určite neverí v správneho Ježiša, lebo Ježiš veci takto má alebo nemá. Alebo že Ježiš by takéto veci povedal či nepovedal, alebo by niečo potrestal či nepotrestal… Ježiš, pravý Boh a pravý človek, sa však v tomto evanjeliu nedáva spoznať popredným mužom a farizejom. Dáva sa spoznať sluhom, ktorí vedia, že je iný. Dáva sa spoznať „maličkým“. Maličkí a chudobní duchom – u nich si vždy overujme, či žijeme život s naozajstným Ježišom.

TIP NA DNES:

Opýtam sa Ježiša, kým pre mňa je a aký je. A potom sa s odvahou podelím o tom, čo mi povedal, s niekým, kto mi je blízky a viem, že jeho život s Bohom prináša dobré ovocie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00