Ježiš prišiel kvôli hriešnikom…ja som prvý z nich

Ježiš prišiel kvôli hriešnikom…ja som prvý z nich

"Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: "Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!" Ale on odpovedal: "Nechce sa mi." No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: "Idem, pane!" Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" Odpovedali: "Ten prvý." Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu."

Mt 21, 28 – 32

„Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“

Dlho sme si mysleli, že Cirkev je pre tých dobrých, čestných, spravodlivých. Vybudovali sme ju ako pevnosť, do ktorej sme nechceli vpustiť hocikoho, ba z ktorej sme posielali von tých, ktorí nezodpovedali štandardom. Toto Ježišovo slovo nás však usvedčuje z omylu. Ježiš prišiel ohlásiť Božie kráľovstvo všetkým a pre všetkých zomrel na kríži, v prvom rade pre hriešnikov, pre nedokonalých, ktorí sa nedokážu zachrániť sami. Nikoho preto nemôžeme vylučovať z Božej lásky, nikoho nemôžeme odpisovať. Boh dáva každému opakovane šancu prijať jeho ponuku spásy. Ježiš prišiel kvôli hriešnikom… a ja som prvý z nich.

TIP NA DNES:

Budem si počas dňa pripomínať, že aj ja potrebujem záchranu, lebo som prvý z hriešnikov.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00