Ježiš prišiel naplniť Zákon Otcovou láskou

Ježiš prišiel naplniť Zákon Otcovou láskou

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: "Vstaň a postav sa do prostriedku!" On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: "Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?" Popozeral sa po všetkých a povedal mu: "Vystri ruku!" On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Lk 6, 6 – 11

Je veľmi ťažké priviesť ľudí k slobode, keď ich vychovávali v strachu z Boha. Áno, rešpekt, že ja som stvorenie a nie Boh, je v poriadku. Ale ak niekto zažije Božiu lásku, stáva sa slobodným. Napĺňa ho Duch slobody a lásky a nie duch otroctva. V ňom môžeme konať dobro bez miery. Máme však radi barličky, istotu v predpisoch a myslíme si, že ani Ježiš nás v tom nesmie spochybňovať. On však neprišiel Zákon zrušiť, prišiel ho naplniť Otcovou láskou. Ak mu uveríme, platí: „Miluj a rob, čo chceš!“ Inými slovami, konajme, k čomu nás vedie Boží Duch.

TIP NA DNES:

Poprosím Ducha Svätého, aby mi dnes pomohol vidieť potreby ľudí okolo mňa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00