Ježiš prišiel Zákon naplniť, nie zrušiť

Ježiš prišiel Zákon naplniť, nie zrušiť

Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: "Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová."

Mt 9, 14 – 17

Ježiš dostáva otázku o pôste a odpovedá prirovnaním k látke a mechom. Hovorí o tom, že farizeji (staré mechy) nie sú schopní prijať Ježišove slová (nové víno). Ibaže Ježiš neprišiel Zákon zničiť, ale ho naplniť (porov. Mt 5, 17 – 18). Avšak nemôžeme Ježiša zmeniť a prispôsobovať si ho do nejakej formy náboženstva. Ježiš má iný zrak, pre neho sú dôležitejšie zranené, hladné a ustráchané srdcia než striktný zákon. Keby vášmu susedovi prasklo v nedeľu potrubie v záchode, nešli by ste mu pomôcť len preto, lebo je nedeľa?

TIP NA DNES:

Poprosím Ježiša, aby mi dal svoju myseľ (1 Kor 2, 16) a aby som videl jeho zrakom – aby boli pre mňa dôležité srdcia a aby ma poslal tam, kde je to potrebné.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00