Ježiš rozsieva hojne a dôveruje každej pôde

Ježiš rozsieva hojne a dôveruje každej pôde

Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: "Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu." Keď to povedal, zvolal: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva." Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: "Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu."

Lk 8, 4 – 15

Čo dodať k podobenstvu, ktoré pre nás vyložil sám Ježiš? Ako každé, aj toto v sebe skrýva viac rovín. Tým rozsievačom je vlastne Ježiš sám – hovorí v ňom o tom, čo robí a ako to robí: rozsieva hojne, nikoho neukracuje, dôveruje každej pôde. Rozsieva životaschopné slovo, neporovnateľné so zrnkami perál či diamantov. Po nich by sa síce všetci zháňali jedna radosť, no nepriniesli by tú obrovskú úrodu, o akej sníva on. Dokonca Ježiš sám je najlepším semenom, ktoré čoskoro padne do zeme, odumrie a prinesie nesmierne ovocie. Podobenstvo však najviac hovorí o osudoch slova v srdci človeka. A to už je v rukách každého z nás.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa, čo rozsievam. Svoje osobné zmätky, alebo Ježiša a jeho spôsoby?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00