Ježiš sa k nám skláňa v chlebe

Ježiš sa k nám skláňa v chlebe

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!" Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky." Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.

Jn 6, 52 – 59

Úspešná cesta chleba z obrobenej zeme až na prestretý stôl vyžaduje súhru rôznych premenných. Najprv je tu obetavá ľudská práca, potom prajné podmienky počasia, ničím nerušený rast zrniek, napokon finálne spracovanie. Počas tohto dlhého časového rámca sa môže mnoho vecí pokaziť, zmeniť, úrodu ohroziť a my ich napriek ľudskej snahe nie vždy dokážeme ovplyvniť. Kristus nám skrze svoju obetu ponúka večný život a skláňa sa v chlebe – dáva všetko a od nás za to nič nežiada. Jediný bod, v ktorom všetko závisí od nás, je chvíľa, keď nás pozýva živiť sa Eucharistiou – jeho pozvanie totiž môžeme prijať alebo odmietnuť…

TIP NA DNES:

Ak je to len trochu možné, dnes si napriek únave po celom týždni nájdem čas na svätú omšu a s radosťou a dôverou prijmem Eucharistiu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00