Ježiš sám je naplnením soboty

Ježiš sám je naplnením soboty

V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: "Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?" Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tamtým povedal: "Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?" A nevedeli mu na to odpovedať.

Lk 14, 1 – 6

Keď v Lukášovom evanjeliu prichádzajú za Ježišom ľudia s prosbou o uzdravenie, robia to vždy v iný deň ako v sobotu. No keď Ježiš sám iniciuje uzdravenie nejakého človeka, robí to práve v sobotu. Ježiš tak chce zjaviť nielen svoju božskú identitu, ale aj poukázať na skutočný význam soboty. V tento deň si Izraeliti pripomínali, ako ich Boh vyslobodil z Egypta, z jarma otroctva. Sobota bola dňom oslobodenia. A Ježiš ju slávi tak, že v tento deň oslobodzuje iných. Ježiš naplňuje význam soboty. Lepšie povedané, Ježiš sám je naplnením soboty. Ježiš je tým, pri kom sa človek učí pravej slobode. Slobode od hriechu.

TIP NA DNES:

Pomenujem to, čo ma najviac zotročuje, a v modlitbe pozvem do tejto oblasti Ježiša.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00