Ježiš túži byť s nami. A čo my?

Ježiš túži byť s nami. A čo my?

Vtedy jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: "Čo mi dáte a ja vám ho vydám?" Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: "Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?" On povedal: "Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka." Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: "Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí." Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: "Som to ja, Pane?" On odpovedal: "Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil." Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: "Som to azda ja, Rabbi?" Odpovedal mu: "Sám si to povedal."

Mt 26, 14 – 25

Je streda Svätého týždňa. Apoštol Matúš zaostruje v evanjeliu dnešného dňa na Judáša, jedného z Dvanástich. Ježiš ustanovil Dvanástich, aby boli s ním (porov. Mk 3, 14). Byť s ním… Byť s niekým môže priniesť prehĺbenie vzťahu – ako keď dvaja manželia, ktorí ticho sedia vonku na lavičke, bez slov vnímajú svoju vzájomnú lásku. Byť s niekým však nemusí s kvalitou vzťahu spraviť nič… Taktiež táto chvíľa modlitby – je chvíľou prehĺbenia nášho vzťahu s Ježišom? Sme naklonení k Ježišovej hrudi a počujeme tlkot jeho srdca, že nás má rád? Alebo nám, i keď sme telom prítomní, mysľou idú naše plány? Ježiš túži byť s nami. A my?

TIP NA DNES:

Nájdem si dnes chvíľku byť s ním – tak ozajstne. Uvedomím si seba – čo ma dnes čaká, čo sa udialo, ako sa cítim. Nakloním sa k jeho hrudi a budem ticho počúvať tlkot jeho srdca – je v tom so mnou a miluje ma.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00