Ježiš vidí do sŕdc a úmyslov

Ježiš vidí do sŕdc a úmyslov

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!
Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach!
Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“
Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“
On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“

Lk 11, 42 – 46

Ježiš si nedáva – ako by sme povedali dnes – servítku pred ústa. Ale priamo napomína, vymenúva „beda“, označuje pretvárku a „kresťanské masky“, ktoré si títo ľudia nastavili, aby vyzerali pred svetom dobre. On vidí až do sŕdc a úmyslov. Preto je mu bližší človek chybný, nedokonalý, zranený a ubolený ako tí, ktorí držia formu a dokonalosť. Tam, kde sa nachádzajú rany, môže pôsobiť Božie milosrdenstvo a prenikať a liečiť Božia láska. Beda tým, ktorí aj dnes citujú zákony, pravidlá a usmernenia, ale ich srdcia sú chladné a studené a vyrábajú si svoje tabuľky, štatistiky, a pritom nevidia človeka schúleného na zemi.

TIP NA DNES:

Je v mojom živote nejaké „beda“, ktoré zväzuje moje srdce a bráni Božej láske?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00