Ježiš vstupuje aj do ľudskej neistoty

Ježiš vstupuje aj do ľudskej neistoty

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!" Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané."

Jn 20, 19 – 23

Ako už viac ráz počas Ježišovho verejného účinkovania, aj dnes sa učeníci boja. Nechápu, čo sa deje, cítia sa opustení. Do tejto ľudskej neistoty vstupuje sám Ježiš a praje im to, čo im najviac chýba – pokoj. Potom im ukazuje rany, aby uverili, že je to on. Ježiš dvoma slovami a jedným gestom vyjadruje a pripomína, čo čaká ľudí, ktorí ho budú nasledovať. Vďaka pôsobeniu Ducha Svätého budú napriek ranám a bolesti prežívať nadprirodzený pokoj a radosť rovnako ako učeníci, ktorí sa radujú, že Učiteľ je s nimi. Už nie sú plní smútku, strachu ani bolesti, alebo neistoty, ale naplno sa ponárajú do Pánovej prítomnosti.

TIP NA DNES:

Dnes niekomu, kto to bude potrebovať, zaprajem nielen pekný, ale najmä pokojný deň…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00