Ježiš z údivu upriamuje pozornosť na utrpenie

Ježiš z údivu upriamuje pozornosť na utrpenie

A všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci divili všetkému, čo robil, povedal svojim učeníkom: "Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí." Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.

Lk 9, 43b – 45

Ľudia počuli slová, videli zázraky, cítili blízkosť Ježiša. Bolo im s ním dobre. Veľmi dobre. A podobne to vnímame aj my. Počúvame slová, ktoré pohladia na duši. Sme svedkami zázrakov života okolo nás a v našich životoch. Ježiš však vo chvíľach nadšenia a údivu upriamuje pozornosť na utrpenie. „Zapamätajte si, čo vám poviem…“ Mnohí spozorneli a možno čakali siahodlhú reč. Zaznela len krátka veta: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Bude zvolený za kráľa? Ľud mu pomôže prevziať moc? Nie. Z obdivovaného muža sa má stať „nikto“, nula, muž odsúdený na trest smrti za pokriku: „Ukrižuj ho!“

TIP NA DNES:

Ľud sa bál opýtať Ježiša, čo znamenajú slová, ktoré mu povedal. Skúsim si dnes prečítať úryvok zo Svätého písma a opýtam sa, čo mi Pán v týchto slovách hovorí.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00