Ježišova milosrdná láska nemá hraníc

Ježišova milosrdná láska nemá hraníc

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“
Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“
Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Jn 20, 19-31

Spomínam si na otázku jednej ženy na Modlitbách matiek: „Sestra, prečo ten Tomáš neveril apoštolom?“ Nie je jednoduché dať na to odpoveď. Tomáš potreboval uistenie, dôkaz. V tej chvíli mu nestačilo svedectvo bratov o vzkriesení a stretnutí sa s Ježišom. A možno presne tak ako Tomáš, aj my dnes opäť potrebujeme stretnúť Krista, aby sme mu viac uverili. Ježišova milosrdná láska nemá hraníc. Obklopuje nás bez ohľadu na to, či tomu veríme, alebo nie. Ježiš je tu vo svojom Slove a čaká nás každý deň na svätej omši v Eucharistii. Vložme ruky do jeho rán a nebuďme neveriaci, ale veriaci.

TIP NA DNES:

V dnešný deň sú podľa zjavení Sv. Faustíne otvorené pramene Božieho milosrdenstva. Pomodlím sa dnes Korunku k Božiemu milosrdenstvu ako prejav dôvery v Božie milosrdenstvo.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00