Ježišova smrť má univerzálny dosah a privádza nás k Bohu

Ježišova smrť má univerzálny dosah a privádza nás k Bohu

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“
Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.
Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“
A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“
Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“
Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

Jn 12, 20-33

Gréci z evanjelia sú helénski židia v chráme. Chcú vidieť Ježiša, ako keď židia prichádzali do chrámu vidieť Boha a hľadali jeho tvár (Ž 27, 8; 105, 4). Ježiš sa im nedá vidieť, no hovorí, že jeho hodina oslávenia, ktorá paradoxne spočíva v strate jeho života, zasiahne aj ich. Daný paradox straty vyjadril metaforou zasiateho zrna. Jeho príklad zaväzuje i jeho nasledovníkov. Danú hodinu oslávenia potvrdí hlas Otca. V perspektíve Ježiša nastolí hodina slávy súd nad svetom a jeho kniežaťom. Svoju výkupnú smrť na kríži pripodobní magnetu, ktorý pritiahne všetkých k sebe. Ježišova smrť má univerzálny dosah a privádza nás k Bohu.

TIP NA DNES:

Prvoplánovú túžbu k Bohu premyslím cez Ježišov spôsob videnia vecí. Zahľadím sa do jeho tváre – čo vidím v jeho pohľade? Ako pozerá na mňa a môj život?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00