Ježišovo jediné slovo vyrieši akýkoľvek problém

Ježišovo jediné slovo vyrieši akýkoľvek problém

Keď skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: "Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil." Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: "Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: "Choď!" - ide; inému: "Poď sem!" - tak príde; a svojmu sluhovi: "Urob toto!" - on to urobí." Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: "Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!" A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

Lk 7, 1 – 10

Slová stotníka opakujeme na každej svätej omši – „povedz iba slovo a duša mi ozdravie“. Ako je to však počas našich dní? Veríme, že Ježišovo jediné slovo môže vyriešiť akýkoľvek náš problém, dokonca uzdraviť chorého? Veriť, že Ježiš takto „na diaľku“ vyrieši naše ťažkosti, nie je ľahké. No práve takáto viera hýbe Božím srdcom. Uvedomením si vlastnej slabosti a dôverou v jeho moc môžeme i my zažívať Boží dotyk v našich životoch. On túži prežívať s nami každý okamih nášho života, zaujíma sa o každý náš problém a v každom čase sme hodní zakusovať jeho dobrotu.

TIP NA DNES:

Ak prežívam v živote niečo ťažké, poprosím dnes Ježiša, aby nad týmto problémom povedal len jedno slovo.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00